Foto: Matilda Rask Olsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du läsa om vad som är aktuellt just nu på våra kyrkogårdar, om vår gravskötsel, om olika gravskick och vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Tillgänglighet till kyrkorna

Västra Vrams kyrka är öppen mellan kl.09.00-15.00 på vardagar.
Kyrkvaktmästare Matilda Rask Olsson nås på: 044-31 14 08.

Östra Vrams kyrka, Linderöds kyrka och Äsphults kyrka är öppna i samband med gudstjänster och förrättningar.
Övriga tider bokar man med kyrkvaktmästaren Matilda Rask Olsson

Här kan du läsa om våra fyra kyrkor

Västra Vrams, Östra Vrams, Linderöds och Äsphults kyrkor

Vi erbjuder gravskötsel

Kontakta expeditionen för mer information.

Våra olika gravskick

Här kan du läsa om våra fem alternativ till gravsättning på våra kyrkogårdar