Kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du läsa om vad som är aktuellt just nu på våra kyrkogårdar, om vår gravskötsel, om olika gravskick och vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Tillgänglighet till kyrkorna

Västra Vrams kyrka är öppen mellan kl.09.00-15.00 på vardagar.
Kyrkvaktmästare Dan Olsson nås på: 044-31 14 08.

Östra Vrams kyrka, Linderöds kyrka och Äsphults kyrka är öppna i samband med gudstjänster och förrättningar.
Övriga tider bokar man med kyrkvaktmästaren Dan Olsson.

Aktuellt på våra kyrkogårdar

Den blomster tid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gro. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött...

Här kan du läsa om våra fyra kyrkor

Västra Vrams, Östra Vrams, Linderöds och Äsphults kyrkor

Vi erbjuder gravskötsel

Kontakta expeditionen för mer information.

Våra olika gravskick

Här kan du läsa om våra fem alternativ till gravsättning på våra kyrkogårdar