Foto: Matilda Rask Olsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Här kan du läsa om vad som är aktuellt just nu på våra kyrkogårdar, om vår gravskötsel, om olika gravskick och vad det innebär att vara gravrättsinnehavare.

Tillgänglighet till kyrkorna

Våra kyrkor Västra Vram kyrka, Östra Vrams kyrka, Linderöds kyrka och Äsphults kyrka är öppna i samband med gudstjänster och förrättningar.
Övriga tider bokar man med kyrkogårdschef Matilda Rask Olsson på 0727-172207.

Byggarbete pågår på Västra Vrams kyrkogård

Nu har byggprojektet av vaktmästeriet på Västra Vrams kyrkogård påbörjats. Detta arbete kommer påverka framkomligheten runt om kring bygget under hela 2024. Av säkerhetsskäl behöver man hålla avstånd till pågående arbete och respektera de avspärrningar som görs i området. Vi ber därför att ta hänsyn till att den delen av kyrkogården är en byggarbetsplats och att det är förbjudet att gå innanför dess hägnad och att köra in med fordon på kyrkogården. Bygget räknas vara färdigställt med inflytt lagom till jul. Vi reserverar såklart för att inget arbete kommer utföras under förrättningstid dvs begravningar och urnsättningar. Har ni frågor får ni gärna kontakta expeditionen och kyrkogårdsförvaltningen. Med vänliga hälsningar kyrkogårdsförvaltningen.

Här kan du läsa om våra fyra kyrkor

Västra Vrams, Östra Vrams, Linderöds och Äsphults kyrka.

Vi erbjuder gravskötsel

Kontakta expeditionen för mer information.

Våra olika gravskick

Här kan du läsa om våra fem alternativ till gravsättning på våra kyrkogårdar

Att vara gravrättsinnehavare

Här kan du läsa om vad det innebär att vara gravrättsinnehavare