Foto: IKON/Kristina Stand Larsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2022-01-01 - 2025-12-31 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som - beslutar om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt andra viktiga ekonomiska ärenden.