Vår organisation, våra förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år. Nästa val är år 2025.

Hur styrs församlingen?

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt.

Tollarps församling styrs av ett Kyrkofullmäktige med 25 förtroendevalda ledamöter.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.
Kyrkofullmäktige väljer kyrkorådet i proportion till valresultatet. Detta sker vanligen efter överläggning mellan de grupperingar som deltagit i valet.

I fullmäktige beslutas om:
- principiella ärenden av större vikt.
- församlingens verksamhetsplan, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt andra viktiga ekonomiska ärenden.

Klicka här så finner du listan på de som är med i Fullmäktige i Tollarps församling.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2022-01-01 - 2025-12-31 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som - beslutar om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt andra viktiga ekonomiska ärenden.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse, dess verkställande organ. Klicka här för mer info!