Kontakt / Om oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och pastorsexpeditionens öppettider. Du kan också läsa om hur vår organisation är uppbyggd, vad de förtroendevalda beslutat och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Expeditionstider

Klicka vidare för expeditionstider, telefonnummer och adress till expedition och till våra båda församlingshem.

Vår organisation, våra förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år. Nästa val är år 2025.

Svenska kyrkans flagga

Här kan du läsa om varför Svenska kyrkans flagga ser ut som den gör och vad symbolerna betyder.

Västra Vram kyrka

Adress: Varms bygata 3. 298 32 Tollarp

Östra Vram kyrka

Adress: Östra Vramsvägen 120. 298 91 Tollarp

Linderöd kyrka

Adress: Kyrkbacken 1. 298 94 Linderöd

Äsphult kyrka

Adress: Liarumsvägen 808. 298 94 Linderöd

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka beslut som fattats av förtroendevalda

Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.