Kontakt / Om oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och pastorsexpeditionens öppettider. Du kan också läsa om hur vår organisation är uppbyggd, vad de förtroendevalda beslutat och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Expeditionstider

Här nedan ser du våra expeditionstider, telefonnummer samt adress till expedition och till våra båda församlingshem.

Vi som jobbar här

Här finner ni kontaktuppgifter till alla anställda i församlingen.

Vår organisation, våra förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. De förtroendevalda väljs vart fjärde år. Nästa val är år 2025.

Svenska kyrkans flagga

Här kan du läsa om varför Svenska kyrkans flagga ser ut som den gör och vad symbolerna betyder.

Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka

Kyrkan invigdes 1869 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar. Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp

Östra Vrams kyrka

Östra Vrams kyrka uppfördes på 1100-talet med långhus, kor och absid. Något senare byggdes det mäktiga tornet. Adress: Östra Vramsvägen 120, 298 91 Tollarp

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del.

Linderöds kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och en halvrund absid. Adress: Kyrkbacken 1, 298 94 Linderöd.

Brostorp kyrkans skog

Välkomna ut i naturnära Brostorp kyrkans skog

Linderöd församlingshem

Linderöds församlingshem finn på adressen: Äsphultsvägen 11, 298 94 Linderöd. Vill ni hyra lokalen kontakta expeditionen på 044-31 00 78.

Västra Vram församlingshem

Västra Vrams församlingshem finner ni på adressen: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp. Vill ni hyra lokalen kontakta expeditionen på 044-31 00 78.

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka beslut som fattats av förtroendevalda

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige 2022-01-01 - 2025-12-31 Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som - beslutar om mål och riktlinjer för verksamhet, budget, kyrkoavgift och begravningsavgift samt andra viktiga ekonomiska ärenden.