Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopgudstjänsten är en riktig festgudstjänst som vi gärna vill fira med er!

Välkommen till dop!

Den som döps får i dopet ett löfte om att Gud skall vara med henne eller honom under livets alla olika skeenden, alla dagar, till tidens slut, vad som än händer. Dopet har genom hela kyrkans historia varit den självklara akten för att synliggöra människans samhörighet med Gud. Genom dopet välkomnas man in i Svenska kyrkan och i den lokala församlingen.

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Om man är döpt i annat kristet samfund kan naturligtvis också bli medlem i Svenska kyrkan men då behövs inget dop. Ett kristet dop gäller för alltid och Svenska kyrkan praktiserar inte omdop. Dopet i Svenska kyrkan sker alltid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och vatten begjuts tre gånger på dopkandidatens huvud. Ofta använder man dopklänning som är en symbol för att man ständigt växer i sitt dop. Tanken är att konfirmandkåpan blir en symbol för dopklänningen. Vid konfirmationen bekräftar man sitt dop och har därmed vuxit i sin för stora dopklänning. Detta är dock inget krav.

Boka tid för dop

Om ni önskar att ert barn skall döpas i vår församling tar ni kontakt med församlingens expedition eller med den präst som ni önskar skall döpa ert barn, för att bestämma vilken dag och kyrka som skulle passa.

Dopsamtal

Någon vecka innan dopet tar prästen kontakt med er för ett samtal. Ni kommer att diskutera både praktiska frågor kring själva dopgudstjänsten; faddrar, psalmer, musik mm. men också vad dopet innebär och betyder.
Om man önskar ha dopkalas i samband med dopet så går det bra att boka i våra församlingshem i Västra Vram eller i Linderöd, detta till en mindre kostnad för lokalen. Hör med expeditionen om pris: 044-310078. 

Efter dopet kommer ni att bjudas in till gudstjänst med dopfest i den kyrka där barnet döpts.

Vuxendop

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning eller efter samtal med någon av församlingens präster. Du är varmt välkommen att höra av dig. Det finns ingen åldersgräns för dop.

Vid frågor eller bokning kontakta expeditionen, tel. 044-31 00 78 eller någon av våra präster.

Välkommen!