Foto: Karin Dahlström

Välkommen till Vist Vårdnäs pastorat

Vist och Vårdnäs församlingar ligger i Östergötlands vackra eklandskap och vill vara en plats för växt och gemenskap rotat i relationen till Gud. Utgångspunkten är att sammanfoga fördjupning och öppenhet med de lokala behov som finns.

Gällande Covid-19 restriktioner

Gällande Covid-19 restriktioner 

Pga rådande omständigheter och nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så kommer vissa restriktioner att gälla. Fram till och med 4:e advent gäller max 100 personer exkl medverkande vid gudstjänster och andra evenemang i både Vist och Vårdnäs.

Undantaget är julkonserten i Vårdnäs den 12 december då Covid vaccinbevis gäller för samtliga över 18 år. Försäkra dig om att ditt vaccinationsbevis inte har passerat bäst-före-datum samt att det går att visa upp offline om det är digitalt. Har du inget vaccinationsbevis än? Länk finns längre ned i texten. Vi råder besökare att komma i god tid så att inpassering och kontroll av vaccinationsbevis kan hinnas med innan konserten börjar för att undvika köer.
Hämta vaccinationsbevis här!

Vi återkommer med mer info för vad som sen ska gälla efter 4:e advent.