Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till Vist Vårdnäs pastorat

Vist och Vårdnäs församlingar ligger i Östergötlands vackra eklandskap och vill vara en plats för växt och gemenskap rotat i relationen till Gud. Utgångspunkten är att sammanfoga fördjupning och öppenhet med de lokala behov som finns.

Församlingsinstruktion för vist vårdnäs pastorat

En församlingsinstruktion är måldokumentet för Svenska kyrkans församlingar lokalt. Församlingsinstruktionen utformas av kyrkoråd och församlingsråd på plats tillsammans med Domkapitlet på Stiftsnivå. I församlingsinstruktionen kan du läsa om de övergripande visionerna och målen för arbetet i församlingarna.

Så här har vi skrivit i Vist och Vårdnäs församlingar:
Klicka här för att ladda ner instruktionen..