Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till Vist Vårdnäs pastorat

Vist och Vårdnäs församlingar ligger i Östergötlands vackra eklandskap och vill vara en plats för växt och gemenskap rotat i relationen till Gud. Utgångspunkten är att sammanfoga fördjupning och öppenhet med de lokala behov som finns.

Glad Sommar!

Vi önskar alla en skön och välsignad sommar! Kom till våra musikaliska kvällar i Vårdnäs kyrka ”Musik i Sommarkväll” samt håll utkik efter våra evenemang som kommer under hösten! Vi ses!

Visst är det härligt med musik? Här kan du läsa om våra musikinriktade mässor/gudstjänster och andra musikevenemang i Vist och Vårdnäs församlingar. 
Varmt välkommen !

Musik i Vist & Vårdnäs

Visst är det härligt med musik? Här kan du läsa om våra musikinriktade mässor/gudstjänster och andra musikevenemang i Vist och Vårdnäs församlingar. Varmt välkommen !

Vi delar en dag i tystnad, stillhet och meditation. Under dagen ingår andakter, möjlighet att i tystnad läsa, måla, skriva, sova, promenera och "bara vara". Fika och lunch till självkostnadspris 100 kr. Tid 9.00-16.00. Anmälan senast 27/9 till Marie Gustafson 
0722-159407 eller mail till marie.gustafson@svenskakyrkan.se

Retreatdag i Vårdnäs 5/10

Vi delar en dag i tystnad, stillhet och meditation. Under dagen ingår andakter, möjlighet att i tystnad läsa, måla, skriva, sova, promenera och "bara vara". Fika och lunch till självkostnadspris 100 kr. Tid 9.00-16.00. Anmälan senast 27/9 till Marie Gustafson 0722-159407 eller mail till marie.gustafson@svenskakyrkan.se

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Församlingsinstruktion för vist vårdnäs pastorat

En församlingsinstruktion är måldokumentet för Svenska kyrkans församlingar lokalt. Församlingsinstruktionen utformas av kyrkoråd och församlingsråd på plats tillsammans med Domkapitlet på Stiftsnivå. I församlingsinstruktionen kan du läsa om de övergripande visionerna och målen för arbetet i församlingarna.

Så här har vi skrivit i Vist och Vårdnäs församlingar:
Klicka här för att ladda ner instruktionen..