Meny

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Du kan också själv anmäla att du vill bli medlem.

Kyrkoavgiften gör gott för många

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

·     kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas 

·     gemenskapsträffar för äldre

·     arbete för människor i utsatta situationer

·     ett rikt musikliv med körer och musiker

·     underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som:  

·     vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

·     vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner

·     tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift för hela det följande året.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.

Detta går begravningsavgiften till

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Om du vill gå ur Svenska kyrkan

Du avslutar ditt medlemskap genom att skicka oss en ifylld utträdesblankett per post eller lämna den personligen till pastorsexpeditionen. Det är inte giltigt att maila eller faxa sin anmälan. Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett.

Blankett om utträde ur Svenska kyrkan

Blankett om utträde ur Svenska kyrkan för barn under 18 år

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan.