Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänstlivet i Vist församling

I Vist firar vi oftast söndagsmässa/gudstjänst kl 17 i kyrkan. Under sommartid (fr.o.m. midsommar till mitten av augusti) firar vi på församlingshemmets innergård kl 18.

Vi försöker att jobba med delaktighet i vårt gudstjänstliv och för oss innebär det just nu: att vi nästan alltid har med körgrupp som leder sången, att våra konfirmander alltid har uppgifter i mässan, att barn från våra barngrupper har uppgifter samt att vi jobbar med gudstjänstgrupper som förbereder, läser texter och leder förbönen.

Servicehuset i Sturefors firar gudstjänst varannan tisdag ojämna veckor kl 14.00.