Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Enligt vår kyrkoordning är diakonin en av de 4 grundpelarna i svenska kyrkans uppdrag för att bygga och uppehålla en församling. De andra tre är gudstjänst, undervisning och mission.

Enkelt uttryckt kan man säga att diakoni är kyrkans sociala arbete. Grunden är Guds kärlek som möter oss i Jesus Kristus, vår kyrkas Herre. ”Älska Gud och din nästa som dig själv” säger Jesus. När det budskapet får leva inom oss så kan vi se och möta de behov som finns runt omkring oss.

Hur fungerar diakonin i Vist och Vårdnäs församlingar?

I våra församlingar har vi ingen speciell tjänst knuten till diakonin men i Vist församling har vi en diakonigrupp som arbetar ideellt. De är alltid med på gudstjänsterna i servicehuset, bjuder på kaffe och hembakat bröd och ordnar andra trevliga aktiviteter för de äldre.

I Vårdnäs församling finns en besöksgrupp som är organiserad i diakoniområdet. Det är volontärer som leds av diakoniansvarig med uppgift att göra hembesök och är kaffeansvariga när det genomförs gudstjänst på servicehuset i Bestorp.

Vill du vara med i någon grupp? Kontakta diakoniansvarig i pastoratet, Marie Gustafson (se nedan).

Även våra syföreningar bidrar genom sitt ideella arbete till diakonin.

Diakonigruppen i Vist träffas en gång i månaden. Marie Gustafson är kontaktperson, 073-8343616, marie.gustafson@svenskakyrkan.se.

Du som är bosatt i Vårdnäs församling har möjlighet att söka bidrag från Vårdnäs församlings sociala samfond. Klicka här för att ladda ner en pdf-fil med mer information