Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen är den enhet som under kyrkorådet administrerar begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets två kyrkogårdar. Målsättningen är att erbjuda olika slag av gravplatser och ge allmänheten bästa tänkbara service samt hålla en hög standard på förvaltningens kyrkogårdar.

Följande typer av gravplatser finns:

Kistgravplats: Traditionell gravplats med plats för gravsten och rabatt. Även urnor kan gravsättas här.

Urngravplats: Traditionell gravplats med plats för gravsten och rabatt, men endast urnor får gravsättas.

Askgravplats: Har plats för två urnor. En liten sten med namnbricka finns redan, och endast lösa blommor i vas får sättas dit. En engångssumma betalas för de första 25 åren. För närvarande är priset 3 000 kronor.

Minneslund: Askan grävs ner anonymt. Anhöriga inte får vara med vid gravsättningen. Endast lösa blommor får läggas på angiven plats. Denna gravplats kostar inget.

Det finns två olika avtalstider för traditionell gravskötsel:

Ettårsavtal: Faktura skickas ut för ett år i taget löpande.

Avräkningsavtal: För flera år enligt offert.

Grundskötseln innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Detta ingår:
- Vårstädning, höströjning, borttagning av vissna blommor i vas.
- Klippning av gräsyta alternativt ogräsrensning i grusytor.
- Enklare riktning av gravsten.
- Ogräsrensning av gravrabatt inklusive puts av blommor i gravrabatt.
- Beskärning av växter inom gravplatsen 1 gång per år.
- Dessutom ingår en sommarplantering.

Pris för skötsel vid ettårsavtal 2015: Enkelgrav 390 kronor. Dubbelgrav 700 kronor. Urngravplats 350 kronor.

Förlängning av gravrätt kostar 1 500 kronor för 15 år. Tvätt av gravsten kostar 200 kronor.

Har du frågor om gravskötsel, kontakta:
Lena Lundh, 013-520 25, lena.lundh@svenskakyrkan.se.