Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen in till Vårdnäs kyrkogård

Kyrkan och kyrkogården ligger på en udde vid sjön Stora Rängen. Kyrkogården är uppdelad i gamla resp. nya kyrkogården, men har ingen traditionell kvartersindelning.

Den gamla delen upptar störst yta. Här återfinns en minneslund belägen bakom det gamla bisättningshuset samt en askgravplats vid kyrkans norra sida.

Det finns gravvårdar över hela kyrkogården. Kyrkogården har höga kulturhistoriska värden.

Askgravplatser vid Vårdnäs kyrka

Asklund vid Vårdnäs kyrka

Kyrkogården mot norr