Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen in till Vist kyrkogård

Vist kyrka och kyrkogård ligger i Sturefors samhälle. Söder om kyrkan är kyrkogården medeltida. 1870 blev man tvungen att utvidga kyrkogården och då kom norra delen till. Ytterligare en utvidgning skedde 1936, när Nya kyrkogården anlades väster om kyrkan. 

På Nya kyrkogården ligger minneslunden och tre områden med askgravar. 

Minneslunden på nya kyrkogården

Askgravplats på nya kyrkogården

Askgravplats på nya kyrkogården

Askgravplats på nya kyrkogården

Gamla kyrkogården mot öster

Gamla kyrkogården väster om kyrkan