Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Här kan du se vilka styrande organ det finns i pastoratet under mandatperioden 2018-2021. Här finns också länkar med kontaktuppgifter och protokoll för respektive organ.

kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och ledamöterna väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt. Sådana ärenden är exempelvis:

  • godkännande av församlingsinstruktion, mål och riktlinjer
  • budget, kyrko- och begravningsavgift samt årsredovisning.

Kyrkofullmäktige utser också kyrkoråd och ledamöterna i församlingsråden efter lokal nominering.

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt en gång i april för att bland annat fastställa årsredovisning och ge ansvarsfrihet för kyrkorådet samt en gång i november för att bland annat fastställa budget, kyrkoavgift och begravningsavgift.

En ledamot i Kyrkofullmäktige måste vara medlem i Svenska kyrkan, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt eller i  ”väntan på dop” och är 16 år.

Pastoratets kyrkofullmäktige har 15 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Ledamöterna sitter i fyra år. Nuvarande mandatperiod är 2018-2021.

Klicka på nedanstående länk för att se personernas kontaktuppgifter samt för att läsa våra respektive protokoll.

Kyrkofullmäktige

 kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse som beslutar om ramarna i den löpande verksamheten. Kyrkorådet utses av fullmäktige och sammanträder ca en gång i månaden.

Klicka på nedanstående länk för att se personernas kontaktuppgifter samt för att läsa våra respektive protokoll.

Kyrkoråd

församlingsråd

Församlingsrådet arbetar som en styrelse vars uppgift är att representera församlingens medlemmar i frågor som:
-     som rör gudstjänstlivet i församlingen
-     som rör kyrkolokalen i församlingen

Församlingsrådet är länken till kyrkoråd och kyrkofullmäktige .
Församlingsrådet utser kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekterna. I Vist är beslutet om församlingskollekterna delegerat till gudstjänstgrupperna.
Församlingsrådet samverkar med de anställda i de olika verksamheterna.

Klicka på nedanstående länkar för att se personernas kontaktuppgifter samt för att läsa våra respektive protokoll.

Vist församlingsråd

Vårdnäs församlingsråd