Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkbackens förskola

 Välkommen till Kyrkbackens förskola! Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Vist Vårdnäs pastorat. Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. I en värld där alltfler mår dåligt vill vi utöver läroplanen ge barnen tolkningsnycklar till en andlig dimension, inga färdiga svar bara att tillvaron är större än vi anar. Barnkonventionen artikel 27: ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”.

Vi finns i Vårdnäs församlingshem mittemot kyrkan, nära naturen och granne med en bondgård.

Vi tar emot ca 22 barn i åldern 1-6 år.

Här får barnen:

Förskolan Kyrkbacken

En trygg omsorg och en lustfylld utbildning.
Liten barngrupp
Fasta vikarier
Näringsrik mat från Vårdnäs stiftsgård
Naturskön utemiljö

Kom gärna och besök oss!  

Verksamhet

Vi arbetar efter Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

2018/ 2019: s prioriterade mål är barns delaktighet och inflytande, hur får varje barn ett inflytande över sin utbildning och känner sig delaktig i denna.

Två gånger per termin är föräldrar välkomna till ”Gud & Spaghetti”. En kort andakt (planerad av barnen) i kyrkan som efterföljs av gemensam kvällsmat i församlingshemmet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Och att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Leken har inga räta vinklar! Den kan inte stängas in och den måste ha luft för att överleva.

Ansök till Kyrkbacken
Vill ni ställa ert/era barn på kö till Kyrkbackens förskola? Anmälan till vår förskola görs via Linköpings kommuns hemsida och Barnomsorg på webben.

Bild: Kyrkbacken

Klicka på länken för att skicka en anmälan.

Förskolan tillhandahåller inkomstblankett vid start, vilken vårdnadshavare fyller i och sedan lämnar till förskolan.

Kontakta oss:
Kyrkbackens förskola telefon 013-414 14
Besöksadress: Vårdnäs församlingshem, 590 45 Brokind.

Har du frågor rörande Kyrkbackens verksamhet, eller någon övrig fundering om förskolan som vår hemsida ej kan ge dig svar på? Eller vill du boka ett besök på förskolan? 

Vänligen kontakta Mimmi Klingberg, rektor på Kyrkbackens förskola
Telefon: 013 - 411 04
E-post: maria.klingberg@svenskakyrkan.se.

Småskalighet, bra personaltäthet, personligt, naturnära och kopplingen till kyrkan

Sagt om förskolan av föräldrar med barn på Kyrkbacken
Bild: Kyrkbacken

Sommarstängt

Kyrkbacken har sommarstängt veckorna 28, 29 och 30 i sommar!