Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänstlivet i Vårdnäs församling

Välkommen till Vårdnäs församling!

I Vårdnäs firar vi oftast söndagsmässa/gudstjänst kl 11 i kyrkan.

Ungefär en gång i månaden har vi en sinnesromässa eller sinnesrogudstjänst. Det är en gudstjänst som präglas av stillhet, musik och möjlighet till bön och ljuständning.

Ungefär två gånger per termin firar vi något vi kallar för ”Gud och spaghetti”. Då samlas vi i kyrkan kl 16.30 för en enkel gudstjänst som barnen i församlingens grupper eller förskolan Kyrkbacken har förberett. Efteråt samlas vi i församlingshemmet och äter kvällsmat tillsammans.

Servicehuset i Bestorp firar gudstjänst varannan tisdag jämna veckor kl 14.00.

Några gånger per år firar vi också musikgudstjänster.