Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst

Vi vill att gudstjänsten ska vara en kraftkälla. En gemenskap där Gud och människor möts och relationer fördjupas. När vi möts så växer vi i vår tro, vi ser nya perspektiv och vi blir en helhet utifrån våra olikheter.

Både i Vist och i Vårdnäs har vi jobbat utifrån kärnvärden. Det är ord som beskriver vad vi längtar efter i vårt gudstjänstliv, hur vi vill att gudstjänsterna ska vara. I Vårdnäs har vi delaktighet, andlighet och trygghet som kärnvärden. I Vist har vi valt orden trovärdighet, värme och inspiration.

Både i Vårdnäs och i Vist firar vi oftast mässa (gudstjänst med nattvard) på söndagarna. Nattvarden är Jesus gåva till oss, den visar oss hur Gud är och vad gemenskap är. I Vist och Vårdnäs firar vi gudstjänst utan nattvard ca en gång i månaden.

I Vårdnäs möts vi oftast kl 11 på söndagarna. I Vist är gudstjänsten oftast kl 17. Både i Vårdnäs och Vist har vi ibland lite andra tider och platser när det är sommartid, kolla i kalendern så hittar du rätt. Är du intresserad av att vara delaktig i gudstjänsterna, kontakta Alexandra Moraitis i Vårdnäs eller Ulrika Scott i Vist. 

För att se mer om hur Vårdnäs och Vist församlingar firar gudstjänst, klicka på respektive kyrka nedan: