Meny

Gudstjänst

Vi vill att gudstjänsten ska vara en kraftkälla. En gemenskap där Gud och människor möts och relationer fördjupas. När vi möts så växer vi i vår tro, vi ser nya perspektiv och vi blir en helhet utifrån våra olikheter.

Både i Vist och i Vårdnäs har vi jobbat utifrån kärnvärden. Det är ord som beskriver vad vi längtar efter i vårt gudstjänstliv, hur vi vill att gudstjänsterna ska vara. I Vårdnäs har vi delaktighet, andlighet och trygghet som kärnvärden. I Vist har vi valt orden trovärdighet, värme och inspiration.

Både i Vårdnäs och i Vist firar vi oftast mässa (gudstjänst med nattvard) på söndagarna. Nattvarden är Jesus gåva till oss, den visar oss hur Gud är och vad gemenskap är. I Vist och Vårdnäs firar vi gudstjänst utan nattvard ca en gång i månaden.

I Vårdnäs möts vi oftast kl 11 på söndagarna. I Vist är gudstjänsten oftast kl 17. Både i Vårdnäs och Vist har vi ibland lite andra tider och platser när det är sommartid, kolla i kalendern så hittar du rätt. Är du intresserad av att vara delaktig i gudstjänsterna, kontakta Alexandra Moraitis i Vårdnäs eller Niklas Lüning i Vist. 

För att se mer om hur Vårdnäs och Vist församlingar firar gudstjänst, klicka på respektive kyrka nedan: