Foto: Caroline Larsson

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

Tillsammans är vi Svenska kyrkan

Församlingens gudstjänster sänds digitalt.

Webbsända gudstjänster kommer även att visas på församlingens Facebooksida och på Instagram. Här nedan finns länkar till de olika gudstjänsterna, den senaste högst upp.  Om ni vill låna psalmböcker kontakta personalen, som kan möta upp på gården. Välkommen att vara med!

 Konfirmation 2021

Bönsöndagen

Femte söndagen i påsktiden

Fjärde söndagen i påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden

Andra söndagen i påsktiden

Påskdagsgudstjänst

Långfredagsgudstjänst

Skärtorsdagsgudstjänst

Palmsöndagen 

Jungfru Maria bebådelse

Midfastosöndagen

Tredje söndagen i fastan

Andra söndagen i fastan

Första söndagen i fastan

Fastlagssöndagen

Kyndelsmässodagen

 

Låt oss vara rädda om varandra!
Tills smittspridningen är under kontroll anpassar församlingen verksamheten efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

-Gudstjänsterna sänds diakonalt.

-Dop, bröllop och begravningar fortsätter men med max 8 personer inkl.   
  tjänstgörande personal. Undantag vid begravningar med max 20 personer exkl.        tjänstgörande personal

Anställda är i tjänst och finns tillgängliga på telefon, mail och sociala medier. Uppdaterar sker kontinuerligt.

Gud, vi ber för de som är sjuka, för deras anhöriga och för de som riskerar att bli allvarligt sjuka av corona-viruset. Var med oss i vår oro. Hjälp oss att se vad vi bäst kan göra och att låta oss ledas av dig. Vi ber för sjukvården, för Folkhälso-myndigheten och för beslutsfattare. Hjälp forskare och läkare att hitta bot. Gud, du finns alltid med oss. Välsigna och bevara oss. Amen.

 

Söndagen före pingst

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Hjälparen kommer

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita blommor men inte pingstliljor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Sakarja kapitel 14, vers 6-9

Den dagen skall det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det skall vara en ständig dag — Herren vet när den kommer — och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust. Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så. Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.

Epistel

Romarbrevet kapitel 8, vers 16-18

Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 15, vers 26-27 och kapitel 16, vers 1-4

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

Psaltaren

Psaltaren psalm 33, vers 18-22

Men Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd, han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.