Foto: Caroline Larsson

Begravning

Bokning: Carina Lööw 070-811 15 10

I en begravningsgudstjänst överlämnar vi den som dött till Gud. Begravningsgudstjänst kan ske i Hällby Skogskapell och i Tumbo kyrka samt i  Råby-Rekarne kyrka.   Hällby skogskapell är även lämpligt för borgerlig begravning.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst, kyrka och kyrkomusiker. Detta gäller även om man vill ha gudsdtjänsten i en annan församling än hemförsamlingen. Svenska kyrkans begravningsgudstjänst bygger på gamla kristna traditioner. Hur den går till regleras av "Den Svenska kyrkohandboken".

Läs mer om begravning

Det finns djup i Herrens godhet, och dess gränser ingen ser.
Det finns värme i hans domslut, mer än någon frihet ger.

Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här,
nya skapelser och tider,  nåd för allt som blir och är.

Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.
                                                           Sv. Ps. 285:1-2