Barn & ungdom

Barn och ungdomar formar kyrkan ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, säger Jesus i Markusevangeliet.

För Jesus är barnet viktigt och värdefullt och framstår till och med som en förebild.
Det är en stor utmaning för Svenska kyrkan att sätta barnet i främsta rummet.
Barn är självständiga personer och har många gånger
en förutsättningslös och överraskande insikt i trons värld.
Barnen måste därför få möjlighet och tillfälle att uttrycka sin tro i sitt liv,
i gudstjänst och bön på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i kyrkans verksamhet har stor betydelse för hela livet.
Samspelet viktigt
Svenska kyrkan vill ge barnen och familjen möjlighet att lära känna Gud genom sång, bön och berättande. Genom att skapa en atmosfär av kärlek och omsorg vill vi få barnen att känna sig värdefulla och viktiga. Samspelet mellan barnet, familjen och församlingen spelar en viktig roll.

Svenska kyrkan vill erbjuda gudstjänsten som en bra mötesplats, låta barn och ungdomar få uttrycka sig, påverka gudstjänsten och ge dem möjlighet att delta i nattvarden. Att få möjlighet att uppleva det heliga och att ha en nära relation till Gud är lika viktigt för barnet som för den vuxna. Vid nattvardsbordet är vi alla Guds barn på lika villkor.

Foto: Anita Bylund