Foto: Caroline Larsson

Musik

Musik i församlingen

Orgelundervisning

Kan det vara något för dig som gillar klaviatur? Orgel är fantastiskt! Det finns möjlighet till lektioner i orgelspel på grundnivå för dig som har grundnotkunskaper. Både vuxen och barn kan höra av sig!