Foto: Caroline Larsson

För dig i 6-års & årskurs 1

Miniorer

Miniorer

för dig som går i förskoleklass & årskurs 1
Plats: Församlingshemmet Skogsborg, Hällby.
Tid: Tisdagar kl. 13.30-15.30

Församlingens barn -och ungdomesverksamhet är ett viktigt led i dopuppföljningen. Verksamheten erbjuder möjlighet för barnen att samtala om liv och tro. Församlingen erbjuder goda aktiviteter i anslutning till kyrkoåret och kyrkliga traditioner.

Gruppen hämtas på Hällby skola och promenerar ner till församlingshemmet.