Råby-Rekarne kyrka historik

Foto: Caroline Larsson

Råby-Rekarne vitkalkade stenkyrka hör till de äldre i Sörmland, des mellersta del uppfördes på 1100-talet. År 1755 tillbyggdeskyrkan 3,5 meter åt väster med vapenhus och läktare, 1762 förlängdes kyrkan år öster 6 m med kor och sakristia. Kyrkans innertak skiljer sig från de flesta andra sörmländska genom att det har ett trä tunnvalv. Yttertaket var ursprungligen spåntak tills det byttes mot tegel år 1818.

År 1795 förstorades de bägge fönstren på sydsidan och på den förut fönsterlösa nordsidan upptogs 2 nya. De gamla fönstren var troligen av samma storlek som nu finns i koret.
Dopfunt
Dopfunten är av äldre s k mällardalstyp från 1100-talet varav endas få finns bevarade i helt skick. Materialet är i gråsten. Nedanför predikstolen står en vacker handmålad dopskål av porslin skänkt till kyrkan år 1959, ett dop fat i mässing, inköptes 1964 och står nu i dopfunten.
Altartavla
Altartavla är ett tyskt (preussiskt) arbete. Den föreställer Kristus gravläggning och helgonen Barbara med kalk och svärd, dessutom Dorotea med barn och korg, Katrina med hjulet och Margareta med armen.
Predikstolen
Predikstolen är från 1600-talets första del. Basen för denna är kyrkbänksdörrar från 1600 talet, de fick sin nuvarande plats vid en restaurering på 1800-talet. På väggen vid predikstolen, hänger ett timglas med solros från 1751.
Krucifixet
Triumfkrucifixet är ett svens arbete tillverkat under senare delen av 1300-talet.
Petrus
Kyrkans äldsta skulptur är en bild av aposteln Petrus med nyckel i hand från år 1250.
Mariabilden
Mariabilden, som hänger på kyrkans norra vägg, är gjort i Lübeck 1440. Den visar Maria krönt till himladrottning och har liksom Petrus-bilden varit målad i rika färger.
Ljuskronor
Malmkronan är skänkt till Råby-Rekarne kyrka 1749.Den treringade ljuskronan av järn, som hänger i koret, är en kopia av det medeltida originalet som finns på Historiska museet.
Lampetter 4 st lampetter från omkring 1900 hänger på väggarna, 2 på var sida om gången.
Orgel och bänkar
Vid renovering år 1914 installerades den nuvarande orgel, samt nya öppna bänkar.1976 gjordes en större renovering av kyrkan då bland annat det gamla tegelgolvet i koret togs fram, altarringen kläddes om, nytt golv inlades, ny färgsättning m.m.
Klockstapel
År 1774 uppfördes den nuvarande klockstapeln, vilken är försedd med spåntak samt tjärad.
Klockorna
Den stora klockan är gjuten år 1706 och bär inskriften ”Guds namn till ära dess församling till nytta och prydnad”. Lilla klockan är omgjuten år 1706. Klockringning sker nu liksom alltid manuellt.