Foto: Anders Danielsson /Ikon

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i principiella ärenden för hela församlingen. Det gäller till exempel att godkänna församlingsintruktionen, mål och riktlinger, budget och kyrko- och begravningsavgift. 

Kyrkofullmäktige väljer ledamöter till kyrkoråd och revisorer.

Val till fullmäktige

Vart fjärde år väljs ledamöter och ersättare till fullmäktige i samband med kyrkovalet. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktiges ordförande

Magnus Elfström
070-326 83 78

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-2025

Socialdemokraterna

Thomas Ackelid, Kersin Bokström, Bert Eriksson, Theresia Jansson, Åsa Kratz, Anders Kronqvist, Kjell Arne Larsson, Inger Nordström och Michael Wallbom.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Jan Arvhult, Ewa Bånkestad, Susanna Bärgård, Magnus Elfström, Helen Karlsson, Solveig Kikajoon och Veli Lööw.

Sverigedemokraterna

Susanne Bergqvist, Elin Blomberg och Ulrika Karlsson

Sammanträdesdagar 2022

Söndag 6 mars kl. 16.00 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Torsdag 19 maj kl. 18.30 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Torsdag 22 september kl. 18.30 Kaplansgården, Tumbo

Torsdag 10 november kl. 18.30 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Kyrkorådet

Kyrkorådets uppgift är att bereda ärenden till kyrkofullmäktige och att verkställa de beslut som fullmäktige har fattat. Att ta fram budget, säkerställa att den följs samt att följa upp verksamheten. De tar hand om all ekonomisk förvaltning, personalfrågor, fastigheter och egendomar samt är huvudman för begravningsverksamheten.

kyrkorådets ordförande

Mikael Wallbom
073-050 37 19

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådets  ledamöter 2022-2025

Michael Wallbom (s) ordförande
Theresia Jansson (s)
Anders Kronkvist (s)
Magnus Elfström (posk) v. ordförande
Ewa Bånkestad (posk)
Veli Lööw (posk)
Elin Blomberg (SD)
Ove Nyman kyrkoherde

Ersättare

Thomas Ackelid (s)
Kjell Arne Larsson (s)
Susanna Bärgård (posk)
Jan Arvehult (posk)

Sammanträdesdagar 2022

Torsdag 28 april kl. 18.30 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Torsdag 16 juni kl. 13.00 Kyrkogårdsvandring med start vid Skogskyrkogården, Hällby

Torsdag 1 september kl. 18.30 Kaplansgården, Tumbo

Torsdag 20 oktober kl. 18.30 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Torsdag 8 december kl. 18.30 Församlingshemmet Skogsborg, Hällby