Foto: Caroline Larsson

För dig som är 8-10 år

Juniorer

Juniorer

för dig som är 8-10 år
Plats: Hällby församlingshem Skogsborg
Tid: Måndagar kl. 13.30-16.30

Församlingens barn -och ungdomesverksamhet är ett viktigt led i dopuppföljningen. Verksamheten erbjuder möjlighet för barnen att samtala om liv och tro. Församlingen erbjuder goda aktiviteter i anslutning till kyrkoåret och kyrkliga traditioner.