Foto: Thomas Lindholm

Tumbo kyrkogård

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
Kyrkvallen 2
63239 ESKILSTUNA
E-post: hallby.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbadress: https://www.svenskakyrkan.se/hallby
Besöksadress (sökbar på Eniro) ej postadress: Tumbo Kyrka, 635 31 Kvicksund

  Kyrkogården

Tumbo kyrkogård består av en gammal del och en ny del.
Gamla delen omges av en stenmur med två portaler eller stigluckor från medeltiden. Den södra portalen som avgränsar gamla och nya delen är av särskilt intresse. Den har tidigare inrymt en talarstol med öppningen in mot kyrkogården. En teori är att men under pesttider, då man för smittofarans skull inte vågade samlas inne i själva kyrkan eller att för många åhörare samlats och inte fått plats i kyrkan.
Kyrkan som står på gamla kyrkogården är från 1100-talet. På den gamla delen finns förutom kistgravplatser fyra urngravkvarter.
Nya kyrkogården som anlades 1922 hade från början bara sandgravar men med åren har man anlagt gräs på gravplatserna. Här finns två urngravkvarter förutom kistgravar. Även den nya delen omgärdas av en stenmur. Antalet gravplatser på hela kyrkogården uppgår för närvarande till 686 st.
Diverse handredskap finns att låna för gravskötsel.

Gravlyktorna
Lyktorna som står kvar efter 15 april tar personalen bort från gravarna p.g.a. lyktorna försvårar skötseln och att de lätt förstörs.
Gravlyktor och ljushållare får sättas ut på gravarna under vinterhalvåret fram till 15 april. De borttagna gravlyktorna kan hämtas nedanför norra parkeringen brevid jordfickan på Tumbo kyrkogård. De finns kvar i ett år.  

Foto: Thomas Lindholm

Askgravar
Askgravplatsen på Tumbo kyrkogård invigdes 4 nov 2007 och är placerad söder om kyrkogården utanför muren, precis nedanför minneslunden.
Naturstenar ligger i grupper om tre till fem stycken runt en bäck som slutar i en damm.  2019 anlades ytterligare askgravar med naturstenar intill de befintliga utmed häcken som avgränsar mot slänten och åkern. Ingravering av namn och årtal görs direkt i stenen.
Vid gravsättning i en askgrav får de anhöriga vara med och de anhöriga får sänka urnan om de önskar. Det finns plats för två urnor per sten/gravplats.  

Kostnaden är i år en engångsavgift för 25 år på 6 000 kr per gravsättning i askgrav. I den kostnaden ingår sten, namn och årtal på stenen. Efter 25 år kan gravrätten förnyas så att upplåtelsetiden förlängs.
Graven upplåts i 25 år med gravrätt på samma sätt som en traditionell grav men med inskränkningar vad gäller smyckning av graven.
Graven och perennplanteringen sköts av kyrkogårdspersonalen. Bänkar ställs ut vid askgravarna under sommarhalvåret.
För att få ett mer enhetligt intryck håller församlingen med gravlyktor vid askgravarna. Den som vill tända fler ljus kan ställa dit lösa gravljus. Kyrkogårdpersonalen städar bort dem efter att de brunnit ut.
Lyktorna sätts ut innan allhelgonahelgen och tas bort till 15 april.

 OBS                                       REGLER FÖR ASKGRAVARNA                                   OBS

  • Ingen plantering får göras.
  • Endast snittblommor i vas/som lagd bukett.
  • Inget pynt, prydnadsföremål eller plastblommor.
  • Fösamlingen håller med en gravlykta/grav.
  • Om fler ljus ska tändas används engångslyktor.
Foto: Thomas Lindholm

Minneslunden
Under 1996 anlades en minneslund söder om kyrkogården med fin utsikt över landskapet och intilliggande askgravar. Minneslunden invigdes 1997.

I minneslunden får endast snittblommor sättas i blomhållare i vattenkaret sommartid eller läggas vintertid vid lyktorna som placeras ut inför Allhelgona-helgen och finns kvar till våren.

Anhöriga får inte närvara vid gravsättning i minneslunden men får ett minnesbrev skickat till sig när gravsättningen skett.

Särskilda gravplatser

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne har avtal med Eskilstuna församling gällande särskilda gravplatser som finns på st Eskils kyrkogård. De avser gravplatser för muslimska trosbekännare, Svensk Kinesiska Vänskapsföreningen, gruppen Ahl-Hagh och Lokala andliga rådet för Eskilstuna Baháier.

Karta Tumbo kyrkogård