Hällby kyrka historik

Foto: Caroline Larsson

Samhället Hällby

Namnet Hällbybrunn anger att Hällby varit en kurort. Vid tiden omkring sekelskiftet 1900 var det vanligt att man ”drack brunn” för att vårda sin hälsa. Brunnslivet innebar att nya människor kom ut till bondlandet och de behövde tjänster av olika slag. Med ett modernt uttryck kan man säga att gästerna behövde service och allt detta gav upphov till ett samhälle. Hällbybrunn var också en järnvägsstation på linjen Eskilstuna- Torshälla.

Ganska snart uppkom tanken att bygga ett församlingshem för det nya samhället. Kyrkan fanns i Torshälla. Komministern i Torshälla landsförsamling hette Rickard Andersson (tog senare namnet Ringmar) och han var en eldsjäl i flera bemärkelser. Han medverkande till Torshälla kyrkas restaurering 1912 och samtidigt drev han tanken att man borde bygga en gudstjänstlokal i Hällby. På den tiden var småkyrka eller distriktskyrka ett okänt begrepp.

Byggnadshistoria

En syförening bildades och den tog som sin uppgift att samla in pengar. Äldre Hällbybor brukar tala om att syföreningen har sytt ihop alla pengarna som behövdes för bygget. Insamlingen pågick i närmare tjugo år. 1922 gjordes en serie ritningar av den unge arkitekten K M Westerberg med det blev en annan arkitekt som gjorde det slutliga förslaget. Hugo F Grefveberg från Katrineholm levererade byggnadsritningarna.

Församlingshemmet i Hällby stod färdigt 1931. Bakom detta företag låg många hundra frivilliga arbetstimmar under Rickard Ringmars ledning. Vid invigningen den 6 december framfördes en kantat av initiativtagaren som då var kyrkoherde och prost i Torshälla. Kantaten var ett uttryck för tacksamhet och glädje över att målet var nått.

Ovanför den stora porten på gaveln mot öster (koret ligger mot vänster) finns en vacker bön inskrivet på en minnestavla: Fader i Din Vård vi giva/ detta tempel låt det bliva/ till Din tjänst och Dig till ära/ budskap om Ditt rike bära/oss och våra barn en gång –Byggt året 1931.

Man kan anta att dessa ord är formade av prosten Rickard Ringmar.

Det finns anledning att känna stor respekt för den uppoffring och uthållighet som församlingsborna visade för bygget. Åtskilliga frikyrkor har byggts under liknande omständigheter men det här var något nytt och storslaget: Svenska kyrkans medlemmar arbetade frivilligt under 19 år för att få en gudstjänstlokal vid sidan om sockenkyrkan. Det nya huset kallades församlingshem men idag finns det all anledning att säga Hällby kyrka.