Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne Besöks- och postadress: Kyrkvallen 2, 63239 ESKILSTUNA Telefon:+46(16)351783 E-post till Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hällby Skogskapell

 Hällby
Bild: Liselotte Bodin

Ganska snart efter invigning av Hällby skogskyrkogård började man planera för byggandet av ett kyrkogårdskapell. Arkitekten Åke Porne, Stockholm, anlitades att utföra ritningarna och byggnadsfirman Lennart Stattin, Hällby utförde byggnationen. 1965 var Skogskapellet klart för invigning.
Orgelbyggare Valter Thür har byggt den niostämmiga orgeln.
År 2002 sattes ett nytt blyinfattat fönster in i väggen mot öster, tillverkat av konstnären Jerk Alton.
Kapellet rymmer ca. 70 personer. Hällby skogskapell är även lämpligt för borgerlig begravning.

 Hällby
Bild: Liselotte Bodin

Bårtäcke
Bårtäcket som finns i församlingenkan lånas ut kostnadsfritt inom församlingen.

Klockstapeln
Klockstapeln invigdes 1972 (med klocka) ritad av arkitekt SAR Gunnar Redelius, Stockholm. Byggnadsarbetet utfördes av Torshälla Byggtjänst.