Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Hällby Skogskapell

Hitta till Skogskapellet GPS koordinater 59.396832 16.408045

 Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Ganska snart efter invigning av Hällby skogskyrkogård började man planera för byggandet av ett kyrkogårdskapell. Arkitekten Åke Porne, Stockholm, anlitades att utföra ritningarna och byggnadsfirman Lennart Stattin, Hällby utförde byggnationen. 1965 var Skogskapellet klart för invigning.
Orgelbyggare Valter Thür har byggt den niostämmiga orgeln.
År 2002 sattes ett nytt blyinfattat fönster in i väggen mot öster, tillverkat av konstnären Jerk Alton.
Kapellet rymmer ca. 70 personer. Hällby skogskapell är även lämpligt för borgerlig begravning.

Bårtäcke
Bårtäcket som finns i församlingenkan lånas ut kostnadsfritt inom församlingen.

 Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Klockstapeln
Klockstapeln invigdes 1972 (med klocka) ritad av arktitekt SAR Gunnar Redelius, Stockholm. Byggnadsarbetet utfördes av Torshälla Byggtjänst.