Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Hällby Skogskyrkogård och Skogskapell

Hällby skogskyrkogård anses som en av de vackraste i Strängnäs stift, invigdes den 3 maj 1959. Tidigare hade alla jordfästningar skett på Torshälla kyrkogård. Kyrkogården liknar en pelarsal präglad av hundraåriga tallar i en vacker skogsmiljö. Stenmuren utmed Hemlaåsvägen har anlagts av E. Lillemets och i övrigt omgärdas kyrkogården av trästaket (tidigare gärdesgård).
Gravvårdarna i urnbacken är unika med sin säregna prägel. De flesta gravvårdarna är placerade på befintliga naturstenar vid gravplatsen.
Antalet gravplatser på hela kyrkogården uppgår för närvarande till 910 st. Diverse handredskap finns att låna för gravskötseln.

Gravlyktorna
Lyktor som står kvar efter 15 april tar personalen bort från gravarna p.g.a. lyktorna försvårar skötseln och att de lätt förstörs.
Gravlyktor och ljushållare får sättas ut på gravarna under vinterhalvåret fram till 15 april. De borttagna gravlyktorna kan hämtas nedanför garaget brevid personalparkeringen på Hällby kyrkogård. De finns kvar i ett år.

 

 Hällby
Askgrav Hällby Foto: Liselotte Bodin

Askgravar
På Hällby kyrkogård finns fyra askgravrundlar bestående av huggen granit. Två stod färdiga 2003, två 2011 och ytterligare två har tillkommit 2020. Här fästs en namnplatta med årtal på varje sten. 
Askgravarna är lättillgängligt placerade intill gången.
Vid gravsättning i en askgrav får de anhöriga vara med och de anhöriga får sänka urnan om de önskar. Det finns plats för två urnor per sten/gravplats.
Kostnaden är i år en engångsavgift för 25 år på 6 000 kr per gravsättning i askgrav. I den kostnaden ingår sten, namn och årtal på stenen. Efter 25 år kan gravrätten förnyas så att upplåtelsetiden förlängs.
Graven upplåts i 25 år med gravrätt på samma sätt som en traditionell grav men med inskränkningar vad gäller smyckning av graven.
Graven och perennplanteringen sköts av kykogårdspersonalen. Bänkar ställs ut vid askgravarna under sommarhalvåret.
För att få ett mer enhetligt intryck håller församlingen med gravlyktor vid askgravarna. Den som vill tända fler ljus kan ställa dit lösa gravljus. Kyrkogårdspersonalen städar bort dem efter att de brunnit ut.
Lyktorna sätts ut innan allhelgonahelgen och tas bort till 15 april.

OBS                                     REGLER FÖR ASKGRAVARNA                                       OBS

  • Ingen plantering får göras
  • Endast snittblommor i vas/som lagd bukett.
  • Ingen pynt, prydnadsföremål eller plastblommor.
  • Församlingen håller med en gravlykta/grav.
  • Om fler ljus ska tändas används engångslyktor.
 Hällby
Minneslunden Hällby Foto: Liselotte Bodin

Minneslunden
Under 1987 gick en förfrågan ut till församlingsinvånarna om något intresse fanns för iordningställande av en minneslund. Svaret blev mycket positivt.
Den 30 april 1989 var församlingens minneslund klar för invigning. Arkitekt Kaj Svensson, utförde ritningarna. Arbetet i övrigt utfördes av trädgårdsanläggare E. Lillemets.
Korset i minneslunden har tillverkats av dåvarande kyrkvärden Sören Holm.

I minneslunden får endast snittblommor sättas i blomhållare i vattenkaret sommartid eller läggas vintertid vid lyktorna som placeras ut inför Allhelgona-helgen och finns kvar till våren.

Anhöriga får inte närvara vid gravsättning i minnenslunden men får ett minnesbrev skickat till sig när gravsättningen skett.

 Hällby
Foto: Thomas Lindholm

Minnesplats
Minnesplatsen som stod färdig år 2012 är avsedd som en lättåtkomlig plats att besöka. Här kan du tända ett gravljus eller lämna en blomma t.ex. på vintern när snön gjort det svårt att besöka sin grav, eller om man vill minnas en anhörig som vilar på en annan kyrkogård. Här kan man även slå sig ner för att vila en stund och eventuellt avnjuta sin medhavda förtäring.

 OBSERVERA
Marschaller får ej användas!
Gravljus får endast tändas i befintliga ljushållare pga. brandrisken.

Särskilda gravplatser

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne har avtal med Eskilstuna församling gällande särskilda gravplatser som finns på st Eskils kyrkogård. De avser gravplatser för muslimska trosbekännare, Svensk Kinesiska Vänskapsföreningen, gruppen Ahl-Hagh och Lokala andliga rådet för Eskilstuna Baháier.

Karta Hällby kyrkogård