Församlingshemmet Skogsborg, Hällby

Hällby församling expanderade kraftigt under början av 80-talet. I samband med denna expansion blev det allt tydligare, att Hällby församling hade behov av väsentligt större lokaler.

Foto: Caroline Larsson

Sålunda antog kyrkofullmäktige 1980 en ekonomisk plan där medel till ett nytt församlingshem ingick. Den som idag betraktar vårt församlingshem, lägger inte bara märke till, att byggnaden väl smälter in i miljön, utan noterar också att församlingshemmet är välbeläget mitt emot kyrkan.

Församlingen fick av Gustaf och Karin Johansson köpa den närbelägna tomten, som gjorde det möjligt  att placera församlingshemmet "så strategiskt riktigt" i närheten av kyrkan. Kyrka och församlingshem smälter samman i en enhet, vilket måste betraktas som en god fortsättning på det "småkyrkotänkande" som Hällby kyrka vill representera.

Inför en byggnation är det mängder av saker att tänka på. Utan en stor insats från förtroendevalda hade byggandet av församlingshemmet knappast gått att realisera. Kyrkorådets dåvarande ordförande, Holger Hellqvist, och kyrkofullmäktiges vice ordförande, Yngve Johnson, gjorde tillsammans med byggnadskommitténs ordförande, Manfred Burvall, en helhjärtad arbetsinsats.

Efter ingående studium av ritningar, och anbudshandlingar, bestämdes att Nordiska trähus skulle bli leverantör och Hällby Byggtjänst generalentreprenör.

Eftersom Hällby kyrka är belägen på ett gammalt gravfält, var det extra noga med den arkeologiska provundersökningen före startandet av byggnationen. Allt avlöpte "lyckligt" och i september 1984 togs det "första spadtaget". Under en sträng vinter fortskred bygget, och på tacksägelsedagen den 13 oktober 1985 invigdes församlingshemmet Skogsborg av biskop Tord Simonsson.

Invigningsdagen blev en stor dag i rorsamlingens historia, Gåvor i stor mängd strömmade över oss. Församlingens syförening skänkte bl.a. vackra löpare, ljusstakar och vaser till alla bord i församlingssalen.

En av gåvorna förenar på ett speciellt sätt Hällby kyrka med vårt nya församlingshem. Det är motiv från Albin Heldéns reliefer från kyrkbänkarna som förts över till en skön textil prydnad, förfärdigad av Margit Strand.

Under åren som förflutit sedan 1985 har ytterligare konstverk tillkommit. Ovanförflygeln hänger en gobeläng av konstnärinnan Birgitta Hagnell-Lindén. Gobelängen bär namnet "Vänligt över jorden glänser". Nämnas kan också att konstnären Carl Marcus Larsson - bördig från Rekarnebyggden - finns representerad med ett konstverk i församlingssalen.

Naturligtvis är det en omöjlighet att i denna krönika räkna upp allt som finns i församlingshemmet. Det bästa Du kan göra är att själv gå dit och se med egna ögon.
Det ger oss till sist anledning att hälsa dig hjärtligt välkommen till de aktiviteter vi erbjuder i församlingshemmet Skogsborg.

Under 2017-2018 gjordes en om- och tillbyggnad av församlingshemmet Skogsborg. En helt ny personaldel byggdes som rymmer kontor, konferensrum, samtalsrum samt ett personalkök. Där det tidigare var expedition och kontor finns idag stora och öppna ytor för församlingens olika barnverksamheter.