Foto: Caroline Larsson

Vuxenverksamhet lunchträffar

Andakt och lunch för dig, gammal som ung!

Församlingen avvaktar med terminsstarten för ALL verksamhet till ev. vecka 5 på grund av smittspridningen.

Foto: Caroline Larsson

Varannan onsdag, jämna veckor kl. 12.00 andakt i församlingshemmet Skogsborg, Hällby därefter servras lunch. 
Välkommen att dela gemenskapen runt borden.
 
Vi serverar lunch samt kaffe och kaka.
Kostnad: 50 kr

Ta gärna med en vän och dela trevlig gemenskap.