Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Kyrkogårdar och gravskötsel

Information om gravskötsel och gällande avgifter för år 2022

Hällby Skogskyrkogård

Tumbo kyrkogård

Råby-Rekarne kyrkogård

REGLEMENTE FÖR KYRKOGÅRDARNA

Skyltade gravar där gravrättsinnehavare saknas

Krematorium

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne har avtal med St:Eskils kapellkrematorium.

Adress:

Åsbyvägen 16

632 22 Eskilstuna

 

Grundskötsel (400 kr)

Grundskötselavtalet omfattar:

Enklare riktningar av gravvård/sten (gäller ej omdubbning eller förbättrad förankring), gräsklippning inom gravplatsen, putsning runt gravvård och gravrabatt, borttagning av vissna snittblommor/vaser och utbrunna ljusburkar, vid vårstädning tas ljung och vinterdekoration bort och vid höststädning - löv, barr och kvistar.

Grundskötsel med planteringslåda (620 kr)

Grundskötsel med plateringslåda omfattar:
Planteringslåda med vattenmagasin kan hyras tillsammans med tecknande av grundskötselavtal. Kyrkogårdsförvaltningen byter jord, sugfilt och rengör vattenmagasinet i början av juni varje år.
Vattning ingår endast vid hyra av planteringslåda.

Skötsel med plantering (1 290 kr)

Skötsel med plantering omfattar:

  • Grundskötsel.
  • Putsning och rensning av gravrabatt, beskärning av växter.
  • Vårplantering av penséer - omkring mitten av april.
  • Plantering av sommarblommor - i början av juni. (Sommarblommorna städas bort då de vissnat till hösten).
  • Planteringslåda med vattenmagasin inkl. vattning.

Gravskötselbeställningen har betalningssätt/villkor:
Faktura/se förfallodatum
Endast ettåriga löpande skötselavtal kan tecknas med kyrkogårdsförvaltningen.
Löpande skötsel gäller ett kalenderår och förlängs automatiskt med ett år i taget om avtalet inte sägs upp eller så länge gravrätten pågår.
Uppsägning skall ske senast tre månader före avtalsårets utgång.

  • Gravstenstvätt kan utföras fr.om. maj t.o.m. september.
  • Ljungplantering kan väljas till alla skötslar och planteras i början av oktober eller då sommarblommorna blir borttagna.
  • Vinterdekoration kan väljas till alla skötslar och läggs ut inför Alla Helgona helgen.
  • Om ni sätter ut gravlyktor eller lägger ut vinterdekoration på graven ber vi er vänligen göra det fr.o.m. 15 oktober och sedan ta bort dem senast den 15 april för underlättande av arbetet på kyrkogårdarna.

Skötselalternativ och åtaganden, avgift för år 2022
Grundskötsel 400 kr/år
Grundskötsel med vinterdekoration 550 kr/ år
Grundskötsel med planteringslåda 620 kr/år
Grundskötsel med planteringslåda och vinterdekoration 770 kr/år
Skötsel med plantering 1 290 kr/år
Skötsel med plantering och vinterdekoration 1 440 kr/år
Vinterdekoration 150 kr/st
Ljungplantering, 2 st. ljung 120 kr/ år
Gravstenstvätt 600 kr/gravstenstvätt
Riktning av gravvård om denna åtgärd ej ingår i
annat skötselåtagande 400 kr/gravsten
Montering av stående gravsten 1 500 kr
Montering av liggande gravsten 800 kr
Montering av gravvård på natursten 1 800 kr

Vid beställning/ändring av skötsel kontakta kyrkogårdsförvaltningen
genom kyrkogårdsvaktmästare/kanslist för kyrkogårdsärenden,
Liselotte Bodin.