Temagudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

8/10

Mortorp kyrka kl. 11.00
”Tack gode Gud för allt som finns”

Temagudstjänst om den helige Franciskus, Haglund. Ta med ditt husdjur och låt det bli välsignat.

Skjuts Werner: 39053