Foto: Alex & Martin/IKON

Varför ska jag vara med i kyrkan?

Nyhet Publicerad Ändrad

Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan?

Du som tillhör Svenska kyrkan är med och finansierar vår församlingsverksamhet genom kyrkoavgiften.

Kyrkoavgiften gör att vi i Tysslinge församling kan bevara våra historiska kyrkobyggnader och fira gudstjänster. Vi kan ha verksamhet för barn och unga men även möta äldre på vårdboenden. Vi finns som stöd och hjälp när livet är svårt, som när någon anhörig dör. Vi döper, konfirmerar,viger och begraver. Vi har musikverksamhet för både barn och vuxna.

Alla måste betala begravningsavgift, men denna täcker endast de tjänster som räknas upp i begravningslagen, så som gravplatser, transporter och kremation m.m.

För allt annat är vi beroende av kyrkoavgiften. Ditt medlemskap i Svenska kyrkan är viktigt.