Sammanträden och protokoll

Kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Tysslinge församling

Bilagor skickas ut vid efterfrågan. Vänligen kontakta expeditionen

tysslinge.forsamling@svenskakyrkan.se

Protokoll Kyrkofullmäktige 2021-12-21

Protokoll Kyrkoråd 2021-12-28

Protokoll Kyrkoråd 2022-02-15

Protokoll Kyrkoråd 2022-03-15

Kallelse Kyrkoråd 2022-04-19

Protokoll Kyrkoråd 2022-04-19

Protokoll Kyrkoråd 2022-05-17

Protokoll Kyrkofullmäktige 2022-05-10

Kallelse Kyrkoråd 2022-08-16

Protokoll Kyrkoråd 2022-08-16

Kallelse Kyrkoråd 2022-09-20

Protokoll Kyrkoråd 2022-09-20

Kallelse Kyrkoråd 2022-10-18

Protokoll Kyrkoråd 2022-10-18

Kallelse Kyrkoråd 2022-11-15

Protokoll Kyrkofullmäktige 2022-11-08

Protokoll Kyrkoråd 2022-11-15

Kallelse Kyrkoråd 2023-01-17

Protokoll Kyrkoråd 2023-01-17

Kallelse Kyrkoråd 2023-02-21

Protokoll Kyrkoråd 2023-02-21

Kallelse Kyrkoråd 2023-03-21

Protokoll Kyrkoråd 2023-03-21

Kallelse Kyrkoråd 2023-04-25

Kallelse Kyrkofullmäktige 2023-05-09

Protokoll Kyrkoråd 2023-04-25

Kallelse Kyrkoråd 2023-05-23

Protokoll Kyrkofullmäktige 2023-05-09

Protokoll Kyrkoråd 2023-05-23

Kallelse Kyrkoråd 2023-08-22

Protokoll Kyrkoråd 2023-08-22

Kallelse Kyrkoråd 2023-09-19

Protokoll Kyrkoråd 2023-09-19

Kallelse Kyrkoråd 2023-10-17 (Budget)

Protokoll Kyrkoråd 2023-10-17 (Budget)

Kallelse Kyrkofullmäktige 2023-11-07

Protokoll Kyrkofullmäktige 2023-11-07

Kallelse Kyrkoråd 2023-11-21

Protokoll Kyrkoråd 2024-01-16

Kallelse Kyrkoråd 2024-02-20

Protokoll Kyrkoråd 2024-02-20

Kallelse Kyrkoråd 2024-03-19

Protokoll Kyrkoråd 2024-03-19

Kallelse Kyrkoråd 2024-04-16

Protokoll Kyrkoråd 2024-04-16

Kallelse Kyrkoråd 2024-05-21