Böner för Ukraina

Nu behövs bön! Här finns några böner och förbönsämnen som hjälp och inspiration. 
Sätt dig ner i stillhet, tänd ett ljus eller stanna upp precis där du är. Bed enskilt eller tillsammans. 
Det spelar ingen roll. Bön är bön och Gud hör bön hur den än formuleras!

 

Ärkebiskop Antje Jackeléns bön:

Livets Gud
Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld – också denna dag. Amen.

 

Strängnäs stifts biskop Johan Dalmans bön:

Gud, Du alltings ursprung och livgivare Gud.
Du som håller hela världen i dina kärleksfulla händer.
Tack för ditt löfte att där vi samlas i ditt namn - där är du mitt ibland oss.
Hör vår bön för Ukraina.
Om insikt, mod och handlingskraft hos alla som på olika sätt påverkar dess öde.
Om vilja och förmåga att gå fredens och samförståndets väg.
Om enhet människor, folk och stater emellan.
Om fred och försoning. Jesus Kristus, vår befriare, ge varje oroligt hjärta ro.
Du fredsfurste - Kom!
Amen

 

Bön för barnen

Gud, vi ber för alla barn som drabbas av kriget i Ukraina. 
Var nära dem. Omslut dem. Bär dem. Och låt dem känna det. 
Du har själv upplevt det de upplever. Flykt, rädsla, oro, lidande.
Det finns inget som inte du känner igen hos oss. Ingen känsla du inte delat och delar. 
Ge barnen den vissheten i känslan av din närhet och din bärande kraft. 
Amen

 

Gud som haver                                                              Gud som ser

Gud som haver barnen kär,                                           Gud som ser och älskar så
se till mig som liten är.                                                  se till mig och alla små.
Vart jag mig i världen vänder,                                       Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.                                        är mitt liv i dina händer.
Lyckan kommer, lyckan går,                                          Du min trygghet alla dar,
du förbliver, Fader vår.                                                  du är evigt hos mig kvar.
Amen                                                                             Amen                                  

(M. Melin)

Bön 133, En liten bönbok (Den svenska psalmboken)

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för fred i världen. 
Se i nåd till alla som lider under fruktan, orättvisa, krig och förföljelse. 
Tag de värnlösa i din vård. Var de fattigas och förtrycktas beskärm. Uppväck barmhärtighet och förmåga att hjälpa. 
Tänd helig iver för rätt och sanning. Utsläck hat och förakt, bryt ner murar mellan människor. Uppfyll med sin Ande kyrkan i vårt land och hela kristenheten på jorden. Och samla oss omsider i din eviga frid. Amen

 

Herrens bön

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.

 

 
 
 
 


Förbarmande

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig.

Gud, förbarma dig
Jesus, förbarma dig
Gud, förbarma dig

 

Förslag på böneämnen för situationen i Ukraina:

Alla på flykt
Alla barn på flykt
Barn som är rädda
De som är skadade
De som är oroliga
Vår egen oro
De som är rädda
Vår egen rädsla
Alla som måste strida
För demokrati
Vishet till de som beslutar och agerar
Beslutsamhet för de som handlar för det goda
Fred, försoning, förnuft
Läkedom och helande
Värme, skydd, mat och vatten till de som behöver
Mot maktlöshet och missmod