Foto: Johan Bremer

Dop

Dopet är en symbol för livet. I Tysslinge församling kan du låta ditt barn döpas, eller själv bli döpt i någon av våra kyrkor.

När ett litet barn döps firar vi att en ny medlem i familjen och släkten anlänt, samtidigt som vi välkomnar barnet i församlingen. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till ett barn. 

Vad är ett dop?

Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt genom hela vårt liv ända in i döden. I dopet förenas människan med Gud och blir en del av kyrkan. Dopets mysterium symboliseras i dopgudstjänsten med hjälp av vatten, ljus och korstecken. I samband med dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. 

Hur går det till?

Man samlas runt dopfunten. Prästen lägger handen på huvudet på den som ska döpas och välsignar henne, ungefär som Jesus gjorde när han välsignade barnen. Sedan döps barnet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi sjunger psalmer, tänder dopljuset och pratar om vilken glädjens dag som dopdagen är.

Boka tid och kyrka

Har du frågor eller vill du diskutera bokning av dop? Välkommen att ta kontakt med pastorsexpeditionen. Du kan också anmäla ditt intressse nedan, så kontaktar vi dig.

När tiden för dopet är bokad tar prästen som ska döpa kontakt och kommer överens om en tid för att träffas och prata om vad dopet innebär och hur själva dopgudstjänsten går till. Ni får gärna själva ha önskemål om psalmer och sånger i gudstjänsten. Dopet är kostnadsfritt.

Man kan döpas oavsett ålder

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är barndop vanligast, men många döps också som ungdomar eller vuxna. Den som konfirmeras skall vara döpt först och därför döps många tonåringar under konfirmationstiden.

Vad är en fadder?

Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt ”gudbarn”, det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en gudförälder ”vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran”. Men gudföräldrarna behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Har vi några speciella doptider

I Tysslinge församling har vi dop på söndagar, antingen i samband med högmässan klockan 10.00, eller efter högmässan klockan 12.00. Om det är två dop samma dag så kan tiden bli 13.00.

Låna dopklänning

Församlingen har en par fina dopklänningar som man gärna får låna i samband med dop. 

Lokal att hyra

Till dopkalaset har du möjlghet att  hyra S:t Josefs församlingsgård i Garphyttan, Tysslinge församlingshem eller Vintrosa församlingshem. Det kostar 350 kronor för församlingsbo och 500 kronor för icke församlingsbo.