Vigsel

Att gifta sig – vigas – ingå äktenskap – är ett sätt att visa att man säger ja till varandra och ett liv tillsammans.

Varför gifter man sig?

För två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans är äktenskapet ett naturligt steg. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva. Där kan finnas olika livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Vad är en kyrklig vigsel?

Den kyrkliga vigseln handlar om två saker: De församlade ber för er kärlek, att Gud ska vara med er och de församlade delar glädjen som ni känner över att ha funnit varandra. En kyrklig vigsel behöver inte vara stor och påkostad, en kyrklig vigsel kan också ske enskilt och enkelt.

Vigseln är en gudstjänst, och det betyder att vi litar på att Gud är med oss i det som sker. Vigseln har en fast form, men ni har också stora möjligheter att välja musik, sång, textläsningar, dikter m.m.

Bokning

Den präst som kommer att förrätta er vigsel, tar sedan kontakt med er för ett vigselsamtal, då ni talar om vigselns innebörd och planerar utformningen tillsammans. Kyrkomusikern hjälper till i valet av musik.

Vad behövs för att gifta sig?

För att ingå äktenskap behöver man ett hindersprövningsintyg, som beställs hos Skattemyndigheten. Intyget lämnas före vigseln till vigselprästen. Det får inte vara mer än fyra månader gammalt.

Kostar det något?

För dig som tillhör Svenska kyrkan ingår kostnaden i kyrkoavgiften.

Välsignelse av borgerligt äktenskap

Har ni gift er borgerligt kan ni få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Välsignelsegudstjänsten består av bibelläsning och bön. Den kan göras festlig, i närvaro av släkt och vänner. Den kan också hållas med bara er själva och prästen närvarande. Inför välsignelsegudstjänsten har ni som par ett samtal med prästen.

Samkönande par

Vigsel av samkönade par i kyrkan följer i princip samma ordning som när en man och en kvinna gifter sig med varandra.