Återtagna gravrätter

Följande gravrätter återtagna: Kyrkoråd 22 oktober 2019

 

VINTROSA KYRKOGÅRD

Kvarteret ÖST, Östra.  Skyltade oktober 2016.

 

ÖST 1

ÖST 4

ÖST 5

ÖST 7

ÖST 11

ÖST 13

ÖST 20

ÖST 21

ÖST 25

ÖST 26

ÖST 29

ÖST 30

ÖST 34

ÖST 35

ÖST 38

 

KVARTER 1 Familjegrav 72.

 

KVARTER VÄSTRA

Familjegrav 6

Familjegrav 18

Familjegrav 32

Familjegrav 37

Kvarter Södra Linjegrav144