Dop, vigsel, konfirmation och begravning

Fyra av den kristna kyrkans hörnstenar. Läs mer om dem här.