Foto: Thomas Eriksson

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl.

I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill, kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Minnesstunden ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

S:t Josef i Garphyttan, Tysslinge församlingshem och Vintrosa församlingshem går att hyra för att ha begravningskaffe i samband med en begravning. Kostnaden för det är 675 kronor för församlingsbo och 825 kronor för icke församlingsbo.

Gravsättning på olika sätt

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling, medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Att planera en begravning

Begravningar på olika sätt

Vem ansvarar för vad?

Begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige har bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år. Om en person begravs på ett annat ställe än där man är folkbokförd har kostnaden för detta reglerats genom s.k. begravningsclearing.  Det innebär att den församling som den avlidne tillhörde ska stå för kostnaden för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning, även om den äger rum i en annan församling. 

Begravningsombud för dig som inte är med i Svenska kyrkan

I Örebro kommun finns ett begravninsombud, Anne-Lie Edlund. Ombudet ska ta tillvara de personers intresse, som inte tillhör Svenska kyrkan. Kontakt: 019-611 28 68.