Kyrkofullmäktige i Tysslinge församling

I kyrkofullmäktige 2022-2025 ingår:

Evelyn Savert Liendström, ordförande

Rebecka Ardeman Merten, ledarmot

Annika Wetterberg, ledarmot

Camilla Kristofersson, ledarmot

Christina Olsson, ledarmot

Gerd Holm, ledarmot

Gustav Wetterberg, ledarmot

Helena Netz, ledarmot

Linda Appelskiöld, ledarmot

Leif Halleby, ledarmot

Sara Helmfridsson, ledarmot

Susanne Janehult, ledarmot

Gustav Niemi, ledarmot

Ing-Marie Halleby, ledarmot

Margareta Ulvdell Diers, ledarmot

Agneta Gustavsson, ersättare

Göran Liedström, ersättare

Evy Tungfelt, ersättare

Malin Blomgren, ersättare

Magnus Holm, ersättare

Ragnhild Karlsson, ersättare

Bengt Nerlund, ersättare

Carin Ulvdell, ersättare