Tysslinge församling

Prata med oss

Kontakt

Tysslinge församling Besöksadress: Skolgatan 12, 71930 Vintrosa Telefon: +46(19)294006 E-post till Tysslinge församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Våra kyrkogårdar

I församlingen finns tre kyrkogårdar i Vintrosa, Gräve och Tysslinge.


INFORMATION FRÅN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN  
Gravrättsinnehavares skötselansvar
Vi vill uppmärksamma gravrättsinnehavare på skyldigheten att hålla gravplatsen i ett värdigt skick.  Denna skyldighet innefattar även ett ansvar för gravstenen. De gravstenar som för närvarande lutar eller ligger ner, bör snarast åtgärdas.

De som inte har möjlighet att själv åtgärda detta kan vända sig till kyrkogårds- & fastighetsförvaltningen.       
 
Frågor kring ovanstående eller för beställning av olika arbetsuppgifter kontakta Hans Oskar Eriksson , 070-5908860 eller  (019-296508 exp.tel oftast obemannad, telefonsvarare finns)
E-post:  Hans Oskar Eriksson  
Frågor kring skötselavtal och gravrätt besvaras av Agneta Gustavsson,
tel exp  019-294006, e-post: Tysslinge församling   

Till dig som innehar gravrätten till en grav på Tysslinges och Vintrosas kyrkogårdar:
GRAVSTENSKONTROLL
 Vi har påbörjat att kontrollera dubbning och stabilitet av gravstenar och socklar.

Har du frågor om gravstenskontrollen? ring 070-590 88 60.
Vid eventuella brister kommer vi att kontakta gravrättsinnehavaren där sådan finns anmäld.   

Vi trimmar gräset runt gravarna på våra kyrkogårdar. För att vi ska kunna göra trimningen säkert kan inte vaser, spadar o.dyl. förvaras bakom gravstenen. Kostnaden för trimning står i nuläget församlingen för.