Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkogårdar

I församlingen finns tre kyrkogårdar i Vintrosa, Gräve och Tysslinge.

Vi är stolta över våra fina och välskötta kyrkogårdar i församlingen. På våra kyrkogårdar finns tre möjligheter till gravplatser:

  • Kistgravplats
  • Urngravplats
  • Minneslund

Gravsten

Det finns inget krav på gravsten, utan det är gravrättsinnehavaren om bestämmer. När det gäller gravsten eller kors eller vad som önskas, skickas en förfrågan till kyrkogårdsansvarig, som godkänner eller avslår förfrågan (som oftast kommer via dödsboet genom stenhuggeri eller smed).

En grav måste skötas

Som gravrättsinnehavare håller du själv gravplatsen i ett värdigt skick.  Denna skyldighet innefattar även ett ansvar för gravstenen. Du kan också teckna skötselavtal, där vi sköter om din grav. 

De gravstenar som för närvarande lutar eller ligger ner, bör snarast åtgärdas. Om du inte själv har möjlighet att åtgärda detta kan du vända dig till kyrkogårds- och fastighetsexpeditionen. 

Kontroll av gravstenar

Vi har påbörjat att kontrollera dubbning och stabilitet av gravstenar och socklar. Har du frågor om gravstenskontrollen? ring 070-590 88 60. Vid eventuella brister kommer vi att kontakta dig som gravrättsinnehavare.

Kyrkogårds- och fastighetsexpedition

Postadress: Skolgatan 12, 719 30 Vintrosa
Besöksadress: Tysslinge församllingshem
Telefon: 019-29 65 08 (exp.tel oftast obemannad, telefonsvarare finns), 
Mobiltelefon: 070-590 88 60

Frågor kring skötselavtal och gravrätt besvaras av Agneta Gustavsson, tel exp  019-29 40 06.