Foto: Vladimir Pustovit

Samtal och stöd

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att vara ett stöd vid svåra stunder i livet.

Att prata med någon, som har tid, och som är van att hantera svåra stunder i livet, kan ge mycket. Våra präster Johan och Marcus finns till för dig som vill prata eller få råd. Du hittar deras kontaktuppgifter här. 

Om de inte svarar, kan du lämna meddelande på telefonsvarare, så ringer de upp så fort som möjligt. Svenska kyrkan i Sverige har också en funktion som heter jourhavande präst. De svarar på samtal alla kvällar och nätter mellan 21.00-06.00. Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Hjälp utanför församlingen

Tysslinge församling samarbetar också med Församlingarnas rådgivningsbyrå inne i Örebro. Som medlem i församlingen har du möjlighet att få möjlighet att få enskilda samtal och familjerådgivning.

Samtal för par och familjer

Församlingarnas rådgivningsbyrå erbjuder par som har behov av att utveckla sin relation eller har hamnat i svårigheter. Vi tar också emot er när det är problem med andra nära relationer i eller utanför familjen. Familjerådgivning är en möjlig väg ut ur en kris.

Individuella samtal

Vi tar emot dig när du råkat i en personlig kris och behöver hjälp att bearbeta den. Vi erbjuder också unga vuxna psykoterapi. 

Ett möte med våra familjerådgivare kostar 150 kr per person och samtalstillfälle. Läs mer om samtal

Boka tid

Ta kontakt med Rådgivningsbyrån för att reda ut hur du bäst kan få hjälp. Ring oss på tfn 019-15 45 45 för att boka tid. En telefonsvarare berättar om aktuella telefontider.

Du kan också mejla oss på orebro.individ-radgivningsbyra@svenskakyrkan.se