Meny

Skötsel av gravar

Som gravrättsinnehavare sköter du graven, men om du vill kan församlingen sköta den åt dig

Många gravrättsinnehavare väljer att låta församlingen sköta graven genom att teckna ett skötsel- och planteringsavtal. I detta ingår:  

  • Vårstädning
  • Plantering av vårblommor
  • Plantering av sommarblommor
  • Marktäckande vinterprydnad
  • Putsning och rensning av rabatt
  • Krattning
  • Vattning
  • Gräsputsning kring gravvård
  • Gräsklippning
  • Klippning av häck inom gravplats

Taxor för planteringsavtal från och med år 2017

Plantering 1 år

40 cm x  <  60 cm 880 kr
40 cm x 65-100 cm 950 kr
40 cm x 105-140 cm 1100 kr
40 cm x  > 145 cm 1250 kr


Avräkningsavtal

Du kan också betala in en större summa, från 5 000 kr och upp till 30 000 kr. Då räknar vi av varje år efter aktuell taxa, vilket blir enkelt för dig som gravrättsinnehavare. 

Övriga avgifter

Förlängning av gravrätt 15 år 0 kr

Skötsel av grusgrav (rensning och krattning)/år 600 kr

Ljuständning lykta 75 kr

”Riktning av gravsten”, m.m. arbete förekommande på kyrkogård /

per timma inkl.maskin 350 kr

Vattning per vecka under juni-augusti40 kr