Foto: Thomas Eriksson

Skötsel av gravar

Som gravrättsinnehavare sköter du graven, men om du vill kan församlingen sköta den åt dig

Många gravrättsinnehavare väljer att låta församlingen sköta graven genom att teckna ett skötsel- och planteringsavtal. I detta ingår:  

  • Vårstädning
  • Plantering av vårlökar och perenner
  • Marktäckande vinterprydnad
  • Putsning och rensning av rabatt
  • Krattning
  • Vattning
  • Gräsputsning kring gravvård
  • Gräsklippning
  • Klippning av häck inom gravplats

Taxor för planteringsavtal från och med år 2023

Plantering 1 år

40 cm x  <  60 cm 650 kr
40 cm x 65-100 cm 750 kr
40 cm x 105-140 cm 850 kr
40 cm x  > 145 cm 1000 kr


Avräkningsavtal

Du kan också betala in en större summa, från 5 000 kr och upp till 40 000 kr. Då räknar vi av varje år efter aktuell taxa, vilket blir enkelt för dig som gravrättsinnehavare. 

Övriga avgifter

Förlängning av gravrätt 15 år 0 kr

Skötsel av grusgrav (rensning och krattning)/år 300 kr

Ljuständning lykta 80 kr

”Riktning av gravsten”, m.m. arbete förekommande på kyrkogård /

per timma inkl.maskin 400 kr

Vattning av gravplantering under perioden maj-september 375 kr