Kyrkorådet i Tysslinge församling

2022-2025

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. I kyrkorådet 2022-2025 ingår:

Gustav Wetterberg, ordförande
Susanne Janehult, vice ordförande
Johan Bremer, kyrkoherde
Rebecka Ardeman Merten, ledamot
Gerd Holm, ledamot
Leif Halleby, ledamot
Ulrik Niemi, ledamot
Camilla Kristofersson, ersättare
Marlina Walter, ersättare