Kungsängslilja och bukettnarciss
Foto: Olle Cedersjö

Vårlökar och perenner

På gravar med skötselavtal

På gravar med skötselavtal planterar vi vårlökar och perenner.

Vad är en perenn?

Kortfattat är en perenn en flerårig växt som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren (det finns även vintergröna). De är miljövänligare och billigare i längden än ettåriga blommor eftersom de bara behöver planteras en gång och sedan kan bli fler genom delning.

Perenner har inte riktigt samma rikliga blomning på sommaren som sommarblommor men det tar de igen genom fina bladverk och att de blommar både tidigare och senare på året, oftast ändra fram till frosten kommer. 

Varför har vi perenner och vårlökar?

Det krävs mycket energi att odla ettåriga blommor, de ska drivas i växthus som värms upp på vintern. Det krävs mycket vatten för att odla dem och de sätts i krukor, ofta i plast som sedan kastas när de planteras ut. De transporteras ofta lång väg för att distribueras till kund, de kräver mycket arbetsresurser för att plantera dem och sedan ta bort de utblommande och de blommar bara en säsong och sedan måste man köpa nya. De kräver även mycket bevattning för att inte torka ut och då vattnas även gräset som därmed växer fortare och behöver klippas oftare.

Hur tänker vi kring skötseln? 

De perenna blommorna har valts utifrån om gravplatsen är solig eller skuggig, vilka perenner som passar ihop och som kompletterar varandra både gällande färg, höjd och blomningstider. Vi har även valt att använda oss av många olika sorter för att ge kyrkogården ett mer levande och varierande intryck. 

Om en perenn inte tar sig bra tar vi bort den och planterar en ny. 

Perenner ska med fördel stå kvar över vintern för att klippas ner på våren. Förutom av estetiska skäl som fin struktur till vinterträdgården så ger de vissna växtdelarna naturligt skydd för de skott som ska bli till blad och blommor nästa år. Även småfåglar, insekter och andra djur är tacksamma att perennerna lämnas kvar, fröställningar ger mat och det vissna riset är bra skydd och gömmor. Därför klipper vi inte ner perennerna på hösten (om de inte är väldigt risiga) utan på våren när vinterprydnaden tas bort och vårlökarna börjar titta fram.

På skötselgravarna ingår även att vi planterar ner vårlökar (krokus, Tazettnarciss och kungsängslilja) vilket gör att det kommer blomma redan från mars.  

Krokus (mars-april)   Tazettnarciss (april – maj)  Kungsängslilja (maj – juni)

Det är inte tillåtet att plantera ner egna plantor såsom ljung, sommarblommor etc. Vill man dekorera själv med egna blommor får det bara vara ovan mark i vas eller kruka. Detta eftersom de perenna blommorna och lökarna inte tas bort utan är kvar i jorden hela tiden och för varje år växer till sig och/eller förökas.