Tysslinge församling går över till perenner

på gravar med skötselavtal

Vad är en perenn?

Kortfattat är en perenn en flerårig växt som vissnar ner på vintern och börjar växa igen på våren (det finns även vintergröna). De är miljövänligare och billigare i längden än ettåriga blommor eftersom de bara behöver planteras en gång och sedan kan bli fler genom delning.

 

Varför går Tysslinge församling över till perenner?

Det krävs mycket energi att odla ettåriga blommor, de ska drivas i växthus som värms upp på vintern. Det krävs mycket vatten för att odla dem och de sätts i krukor, ofta i plast som sedan kastas när de planteras ut. De transporteras ofta lång väg för att distribueras till kund, de kräver mycket arbetsresurser för att plantera dem och sedan ta bort de utblommande och de blommar bara en säsong och sedan måste man köpa nya. De kräver även mycket bevattning för att inte torka ut och då vattnas även gräset som därmed växer fortare och behöver klippas oftare. Vilket ju inte gynnar miljön.

Perenner behöver oftast bara vattnas första året och sedan inte alls. De växer för varje år och täcker jorden, de kan delas och på så sätt blir det fler växter, man kan sätta perenner som blommar vid olika tider så att det alltid finns blomning och ofta har perenner lång blomningstid.

 

Vad innebär det här och vad händer nu?

Vaktmästeriet har nu (v39) påbörjat arbetet med att ta bort sommarblommorna för att förbereda jorden för perenner. Vi räknar med att arbetet är klart v 41.

De perenna blommorna har valts utifrån om gravplatsen är solig eller skuggig, vilka perenner som passar ihop och som kompletterar varandra både gällande färg, höjd och blomningstider.

För att skydda perennerna under deras vila på vintern så klipps de inte ned på hösten utan på våren.

Perenner tar lite tid på sig att växa till sig vilket innebär att de inte är så stora första året. För att kompensera detta har vi valt att under nästa år komplettera med penséer som klipps ned under sommaren så de kan blomma en andra gång.