Mortorps kyrkas dag

Nyhet Publicerad Ändrad

5 februari

Söndag 11.00 Mortorps kyrka

Mässa på ”Mortorps kyrkas dag” med ljusvälsignelse, Haglund och kyrkokören. Vi tar emot två ikoner av Sven-Bertil Svensson, sedan kyrklunch i Tvärskogs förs.hem och SBS berättar om ”Ikonen - ett fönster mot himlen”.

Kyrkskjuts: Ingrid Johansson, 340 42