Musikverksta´n

Nyhet Publicerad

Ändrad dag

LILLA MUSIKVERKSTA ´N
Barnkör för 6-8-åringar
Onsdagar i Hagby församlingshem
Klockan 15:30-16:15

MUSIKVERKSTA`N
Barnkör för 9-12 åringar
Onsdagar i Hagby församlingshem
Klockan 16:30-17:15

Ansvarig: Anke Åkesson, kantor, 0480-770 442, Anke Åkesson