Diakonins Dag

Nyhet Publicerad

Växjö 8 oktober

”Att göra skillnad i världen”

Se anslag. Gemensam resa vid flera intresserade.

Avresa 7.00 från Ljungby kyrka, åter ca 18.00

Anmälan t.o.m. 14/9 0480-770 400