Föredrag
Foto: Magnus Aronson /IKON

Temakvällar

Nyhet Publicerad

Kyrkoherde Gunnar leder samtal kring aktuella teman och bibeltexter.

På onsdagarna har vi kvällsöppet. Vi börjar kvällen med en kvällsandakt kl 19.00, därefter blir det en föreläsning/filmvisning/allsång/quiz evening/diktafton eller något annat intressant och roligt, se församlingens kalender. Vanligtvis äter vi någon kvällsmat under kvällen.

Du får gärna bidra med tips på vad vi ska göra på onsdagskvällarna och på intressanta personer att bjuda in. Du kanske har något själv att bidra med? Vi har god gemenskap och det blir ofta ett gott samtal, alldeles oavsett vilket tema vi har.